MEDICINSK QIGONG
Qi=energi, livskraft, andning
Gong=förmåga, arbete, resultat.
Medicinsk Qigong har sitt ursprung mer än 3000 år tillbaka och det finns över 2000 olika stilar. Man upptäckte att kroppsrörelser och koncentration i kombination med andningsteknink kunde ge uthållighet, fysisk och mental styrka. Det bygger på TKM och syftar till att stärka den fysiska och mentala hälsan.  Qigong är ett samlingsnamn för medvetna tekniker som arbetar med att balansera och läka kropp, sinne och själ. Träningen stimulerar energiflödet i kroppen och bidrar till en ökad kroppsmedvetenhet.
Rörelserna är enkla och lätta att lära sig, även personer med nedsatt rörelseförmåga kan träna qigong eftersom den positiva koncentrationen är viktigare än den yttre rörelsen. Det finns olika studier som indikerar att qigong: förbättrar hälsan, ger bättre sömn, förbättrar lymfsystemet (immunförsvaret), sänker högt blodtryck, har positiva effekter vid utbrändhet, ger ökad koncentrationsförmåga.