HÄLSOANALYS MED HJÄLP AV ES TECK
Ofta har vi en obalans i kroppen långt innan vi utvecklar märkbara sjukdomssymtom. Det kan vara svårt att upptäcka om man är på väg mot sämre hälsa. Hälsoråden som ges är ofta generella och passar inte alla då vi är olika individer med olika behov.
Många som söker friskvård vill få kunskap och rådgivning som grundar sig på deras fysiologi och biokemi. Vi vill även kunna mäta effekten av genomförda hälsoinsatser för att kunna navigera mot en bättre hälsa. Es Teck bedömer ca 100 olika fysiologiska parametrar och dess funktionella status, screeningen ger bla en bild av;

 • kroppssammansättning
 • Vätskebalans
 • Diabetesscreening
 • Cirkulation och syresättning
 • Sköldkörtelns funktion
 • Grundämnesomsättning och metabolism
 • Status för vissa mineraler
 • Signalsubstanser
 • Fria radikaler oxidativ stress
 • Kolesterol
 • Syra-bas balans
 • Inflammationer
 • Tarmar och matsmältning
 • Ryggradens status
 • Livsstilsanalys
 • Homeostas
Vi erbjuder i första hand en stressprofil och en analys av problem i mag-tarmkanalen. Stress och problem i mag-tarmkanalen är många gånger roten till det onda. Får man ordning på dessa problem brukar det även påverka andra problem positivt.

HUR GÅR DET TILL?
Inför besöket är det viktigt att du läst igenom "Att tänka på inför Es Teck hälsoanalys" samt fyllt i frågeformulären.
Vid besöket går vi igenom frågeformulären, tar blodtryck och vikt.Skanningen tar några minuter och utförs genomatt du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder i pannan samt en oxymeter som sätts på ditt pekfinger. Vi går igenom testsvaren av analysen och du får råd utifrån resultaten angående dina livsstilsvanor såsom kost, motion, etc samt att du får förslag på åtgärder. Du får en skriftlig sammanställning skickat till dig via mejl. Vi avsätter 90 minuter för ditt första besök. En uppföljning rekommenderas för att utvärdera dina förändringar och förbättringar. Då avsätts 60 minuter.

OBS!
Es Teck skanning har inte för avsikt att ersätta medicinsk vård eller avsikt att avråda fråndin läkares ordinationer. Lider du av någon allvarlig sjukdom bör alla förändringar av kost och livsstil genomföras med din läkares vetskap.