LYMFMASSAGE
Lymfmassage är en lugn och mjuk behandlingsmetod där man jobbar med djupandning, lätta tryck och strykningar i lymfsystemets riktning. Det är en helkroppsmassage. Behandlingen leder till att lymfsystemet stimuleras att transportera bort överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan där den renas och transporteras ut via urinen.
Behandlingen passar alla men speciellt dig som har någon typ av svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymtom.​​ Behandlingen tar ca 90 minuter.

LYMFSYSTEMET
Är en viktig del av kroppens cirkulationssystem och immunförsvar. Det finns i hela kroppen, i armhålor, ljumskar och i buken finns större anhopningar av lymfnoder (lymfknutor). Det är också kroppens "sophanteringssystem" som transporterar bort slaggprodukter och "skräp" från vävnader och kroppens mjukdelar - dvs hud, fettväv, muskler mm. Lymfsystemet är ett långsmat system, lymfkärlen är uppbyggda som små hjärtan som sitter ihop som ett pärlband där varje hjärta kramar ihop sig för att suga upp lymfvätskan och transportera vidare till större och centrala lymfkärl för att sedan tömma sig in i blodbanan och renas via mjälten, levern och njurarna för att sedan kissa ut allt skräp.
Ett trögt lymfsystem kan leda till problem med bland annat svullnad, smärta, stelhet, viktökning och fibroser. En av orsakerna till trögt lymfsystem kan vara skador, yttre påverkan såsom operationsärr, sårskador, sparkar och slag i samband med olika idrotter, vaccinationer, strålbehandling, åtsittande strumpor/kläder mm. Även stress påverkar lymfsystemet negativt.